Bột Xay Trầm Hương

Bột Xay Trầm Hương là sản phẩm được xay nhuyễn từ Giác – Dăm trong quá trình gia công Trầm Hương tự nhiên. Sản phẩm được dùng để xông đốt phong thuỷ.

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.

Shopping Cart