Tìm hiểu về Lần tràng hạt niệm chú và phương pháp chính xác nhất

Tìm hiểu về tràng lần hạt niệm chú và phương pháp chính xác nhất

CÁCH LẦN CHUỖI TRÀNG HẠT ĐÚNG PHÁP

Bạn đã biết cách lần tràng hạt đúng cách chưa? Có rất nhiều phương pháp lần hạt, cùng tìm hiểu bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

Tràng hạt niệm Phật là công cụ để giúp người Phật tử, chư tăng sử dụng hàng ngày. Việc này với người tu tập lâu năm khá dễ dàng nhưng với chúng ta những người lần đầu làm quen thì rất khó để đúng với Pháp. Bạn hãy tìm hiểu kỹ từng ý dưới đây:

Ý nghĩa của từng chuỗi tràng hạt:

Cách sử dụng số hạt của từng loại xâu chuỗi có những bất đồng, thì ý nghĩa nó có những khác biệt:

– Chuỗi 108 hạt là biểu thị cho cầu chứng 108 pháp Tam Muội mà đoạn trừ 108 phiền não.
Tham khảo thêm: Các chuỗi tràng hạt 108 tại Mộc Trầm

– Chuỗi 54 hạt : Biểu thị 54 giai vị trong quá trình tu hành của Bồ Tát là: Thập tín, Thập trụ, Thập hạnh, Thập hồi hướng, Thập địa, Tứ thiện căn nhân địa.

 – Chuỗi 42 hạt là biểu thị cho 42 cấp vị quá trình tu hành của Bồ Tát, tức là Thập Trú, Thập Hạnh, Thập Hồi Hướng, Thập Địa và Đẳng Giác, Diêu Giác.

– Chuỗi 27 hạt là biểu thị cho 27 cấp vị của Tiểu Thừa tu hành Tứ Hướng Quả, tức là 18 bậc Hữu Học của Tứ Hướng Tam Quả trước, với 9 bậc Vô Học của Đệ Tứ Quả A La Hán.

-Chuỗi 21 hạt là biểu thị cho 21 vị, tức là Thập Địa, Thập Ba La Mật và quả vị Phật.

– Chuỗi 14 hạt là biểu thị cho 14 Pháp Vô Úy của Bồ Tát Quán Thế Âm.

– Chuỗi 1080 hạt là biểu thị cho 10 cảnh giới, mỗi cảnh giới đều có 108, cho nên cộng thành 1080.

– Ý nghĩa của chuỗi 36 hạt và 18 hạt có nhiều người cho là không biểu trưng cho pháp số nào trong Phật giáo, và cho rằng nó tương đồng với chuỗi 108 hạt. Theo đó, để tiện cho sự mang đeo, bèn chia chuỗi 108 hạt ra thành 3 chuỗi, mỗi chuỗi có 36 hạt, hoặc chia chuỗi 108 hạt ra làm 6 xâu, mỗi xâu có 18 hạt, mà không phải có thâm nghĩa nào cả.

Tuy vậy, chúng ta cần biết rằng, sự khác biệt của số hạt với những ý nghĩa biểu trưng khác nhau trên đây, là do các vị Bồ tát, hiền thánh tăng, sau khi đức Phật nhập diệt, đã tùy duyên giao phó làm phương tiện giáo hóa, mà không phải bắt nguồn từ văn của Kinh điển gốc đã nêu. Nghĩa là số lượng các hạt trên tràng hạt là không cố định và bắt buộc.

Lần tràng hạt theo đúng Ngũ Bộ:

Tràng lần hạt tại Mộc Trầm

  1. Phật Bộ: Dùng ngón cái với ngón trỏ của tay phải mà lần chuỗi.
  2. Kim Cang Bộ: Dùng ngón cái với ngón giữa của tay phải mà lần chuỗi.
  3. Bảo Bộ: Dùng ngón cái với ngón vô danh (áp út) của tay phải mà lần chuỗi.
  4. Liên Hoa Bộ: Dùng ngón cái với ngón út của tay phải mà lần chuỗi.
  5. Yết Ma Bộ: Dùng ngón cái hợp với cả 4 ngón còn lại của tay phải mà lần chuỗi.

CÁCH LẦN TRÀNG HẠT:

Các hạt chuỗi là biểu thị cho Đức Bồ Tát Quán Thế Âm, còn mẫu châu là biểu thị cho Đức Phật Vô Lượng Thọ, hoặc là biểu thị cho Phật quả của sự tu hành đã hoàn thành viên mãn. Khi lần tràng hạt, khởi đầu từ mẫu châu (hạt lớn hình hồ lô đầu xâu chuỗi), cứ mỗi danh hiệu Phật hay mỗi biến (thần chú) lần qua một hạt, đến hạt cuối cùng đụng vào mẫu châu phải lật xoay ngược trở lại mà lần, không nên vượt qua. (Trích từ tạp chí Phật giáo)

Tràng lần hạt niệm chú bằng Trầm Hương

Tràng lần hạt bằng Trầm Hương là vật phẩm được nhiều các trụ trì và nhà tu hành sở hữu. Trầm hương là vật phẩm mang yếu tố phong thuỷ mạnh nhất trong các loại gỗ, cũng là vật phẩm thông linh, mang nhiều ý nghĩa đặc biệt với Phật Giáo việc sử dụng Trầm Hương làm tràng lần hạt không còn gì thích hợp hơn.

Chọn mua chuỗi hạt công phu niệm Phật và chuỗi Phật giáo bình an bằng Trầm Hương tại Mộc Trầm tại đây!

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Shopping Cart