Chính sách bảo hành số một tại Mộc Trầm

Chính sách bảo hành số một tại Mộc Trầm

Vui lòng nhập số điện thoại để kiểm tra thông tin bảo hành tại Mộc Trầm.

 • Đối với các loại sản phẩm từ Trầm Hương:
  - Bảo hành mùi thơm vĩnh viễn đối với sánh chìm nước.
  - Hỗ trợ thay dây trọn đời.
  - Tư vấn 24/7.
 • Chế độ làm mới sản phẩm tại Mộc Trầm:
  - Khách hàng trả 10% giá trị sản phẩm khi có nhu cầu làm mới sản phẩm.
  - Khi làm mới sản phẩm các hạt hỏng, vỡ trong quá trình sử dụng sẽ được thay thế mới nếu có.
  - Cam kết khi trả sản phẩm về đến tay khách hàng như mới 100%.
  - Khách hàng chỉ mất phí duy nhất 10% và không phải chịu thêm chi phí gì khác.
 • Đối với sản phẩm Sánh Trầm Hút:
  - Hoàn tiền 100% nếu phát hiện sản phẩm không đúng chất lượng tự nhiên.

  bảo hành trầm hương tại moctram.com